دانلود کتاب توهم چشم

[ad_1]

سه داستان خارق العاده در آینده ای نامشخص یا غیرمعمول قرار دارند. “در راه رسیدن به یک مستعمره جدید” به دنبال مهاجرت خطرناک یک کاروان کوچک است که باید یک کشور متخاصم را ترک کند. “آیا می توانم آلبوم میکی موس را بخوانم؟” »با کنایه خط نازکی را که بین زندگی روزمره و جنون وجود دارد دنبال می کند. “کودکان AOC” ادای احترام به داستان علمی فیلیپ ک.

[ad_2]

منبع