دانلود کتاب توهمات موزون. درک ، تفسیر و کاربرد ریتم های مبهم

[ad_1]

گروه موسیقی شناسی – گروه موسیقی شناسی سیستماتیک ، پایان نامه کارشناسی 2019 ، کلاس: 1.0 ، دانشگاه Osnabrück (موسسه موسیقی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به این سesال می پردازد که چگونه شنونده توسط یک متر “اشتباه” فریب می خورد. چگونه می توان چنین توهمات شبه موزونی را به صورت موسیقی اعمال و ساخت. برای این منظور ، اصطلاحات نبض ، اندازه گیری و ریتم تعریف شده و اصول روانشناختی ادراکی مرتبط تعریف می شوند. علاوه بر این ، اشکال اساسی پیچیدگی موزون و عدم اطمینان ابعادی ارائه شده است. بر اساس مثالهای مختلف موسیقی ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان توهمات موزون را در ترکیب اعمال کرد و از کدام اشکال پیچیدگی ریتمیک و ابهام متریک که قبلاً توضیح داده شد ، برای این امر استفاده می شود.

[ad_2]

منبع