دانلود کتاب تونل زیر دنیا و شش داستان دیگر

[ad_1]

مجموعه عالی داستان های اکشن فردریک پوهل از “عصر طلایی داستان علمی”. موارد برجسته در اینجا عبارتند از: “تونل در زیر زمین” ، “روز Boomer Dukes” ، “The Hated” ، “Pythias” ، “Arthurian Knights” ، “My Lady Greensleeves” و “Survival Kit”.

[ad_2]

منبع