دانلود کتاب “تونس جدید” بن علی (1987-2009): مطالعه موردی مدرنیزاسیون اقتدارگرا در جهان عرب

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwarz Verlag تاسیس شد و به یکی از مهمترین نشریات مطالعات اسلامی در آلمان تبدیل شده است. بیش از 330 جلد به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص یافته است.

[ad_2]

منبع