دانلود کتاب توندرا

[ad_1]

برای سال 2020 به روز شده است. در آن تواندرا قطب شمال ، گونه های جانوری که در آنجا زندگی می کنند و اینکه چگونه یک روز تندرا می تواند از گرم شدن کره زمین کوچک شود ، توصیف می شود.

[ad_2]

منبع