دانلود کتاب تولد دوباره

[ad_1]

آرکادی زندگی خود را وقف دنیای باله کرد. او به عنوان پسر بد دنیای رقص شناخته می شود و یک ستاره همیشه در حال ظهور است و در ابتدا تصور می شود یک حادثه دلخراش است اما معلوم شد خیلی بدتر است. او باله را از دست داد و زندگی اش احساس ناپایداری می کند. دوستی با فیزیوتراپیست مزخرف او را در مسیری جدید قرار می دهد. او دوستی ، رابطه صادقانه تری با خانواده ، سگ محبوبش لو و شاید عشق برای اولین بار به عنوان یک هنرمند معلول برای خودش دارد ، اما گذشته اش هنوز با او تمام نشده است.

[ad_2]

منبع