دانلود کتاب توقف ششم

[ad_1]

سامرست برای اولین بار مجبور است به تنهایی سوار اتوبوس شود. “هیچ چیز آسانتر نیست! پدرش به او گفت. با این حال هیچ کس در مورد اتوبوس های خنده دار با رانندگان عجیب و غریب و مسافران بسیار عجیب و غریب به او نگفت … ایستگاه ششم یک سفر سرگرم کننده در یک مسیر سرگیجه آور است: تخیل سامرست.

[ad_2]

منبع