دانلود کتاب توسعه گفتگوی چند فرهنگی در آموزش و پرورش:

[ad_1]

این مجموعه سازمان یافته فراخوان ادامه گفتگوی چند فرهنگی در آموزش و پرورش را پیش می برد. گفتگو و آموزش دو مهمترین ابزاری است که می تواند به ما در مقابله با بزرگترین مشکلاتی که در سراسر جهان با آن روبرو هستیم ، از جمله تعصب ، ملی گرایی شوونیستی ، بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی کمک کند. همكاران اين كتاب نياز به گفتگوي پايدار در درون علوم اجتماعي و سياسي گسترده تر و همچنين در سياست هاي ملي و بين المللي را جستجو مي كنند ، جايي كه براي پيشرفت بايد صداهاي چند فرهنگي بيشتري شنيد. این کتاب بر اساس شواهد و ادبیات موجود برای دفاع از این جنبش است و اهمیت و اهمیت چند فرهنگی و آموزش چند فرهنگی را برجسته می کند. این یک مطالعه مهم برای دانشجویان و دانشگاهیانی است که در زمینه های آموزش و جامعه شناسی فعالیت می کنند ، به ویژه کسانی که به عدالت اجتماعی و چند فرهنگی گرایش دارند.

[ad_2]

منبع