دانلود کتاب تواریخ سیبری

[ad_1]

نیرس در دهکده ای دور افتاده در سیبری بزرگ شد. یک روز درگیری شدیدی بین دوست مادرش و او رخ داد. وی در حالی که سعی در دفاع از خود داشت این را به شدت آسیب می رساند. با تلاش دادگاه نووسیبیرسک ، نوجوان بدون مشکل در حالی که در حال فروپاشی کشورش است خود را برای گذراندن یک سال درخشان در ترمینال آماده می کند ، خود را به دو سال محکومیت در یک اردوگاه آموزش مجدد محکوم می کند. تعطیلات با آسیا ، عشق بزرگ و سپس حضور در رده های دانشگاه.

[ad_2]

منبع