دانلود کتاب تمدن رنسانس

[ad_1]

چهار فصل در این جلد جنبه های مختلف دوره رنسانس را پوشش می دهد. هر یک از آنها توسط دانشمندی برای کمک به حوزه مورد مطالعه انتخاب شده است. کشف و کشف در دوران رنسانس – جیمز وست فال تامپسون انجمن رنسانس ایتالیا – فردیناند شویل علوم رنسانس – جورج سارتون هنر رنسانس – جورج رولی

[ad_2]

منبع