دانلود کتاب تلنگر و چرخاندن آن همه چیز: مقاله های مربوط به قسمت هفتگی تورات

[ad_1]

حکمای یهودی تعلیم دادند که وقتی تورات را مطالعه می کنیم ، باید دائماً آن را ترجمه کنیم و به دنبال معانی جدید و عمیق تری مانند نگینی با وجوه بی شمار باشیم. در این جلد از این مقاله در بخش هفتگی تورات ، خاخام جاناتان کلیگلر بینش هایی را که از دهه ها کار و تدریس انتخاب کرده است ، به اشتراک می گذارد. كلیگلر با بهره گیری از منابع باستانی و مدرن و بافندگی از علم و داستانهای شخصی ، خواننده را به جستجوی لایه های بیشماری از بینش و الهام كه ​​می تواند اثر زنده تورات فراهم كند دعوت می كند.

[ad_2]

منبع