دانلود کتاب تلاطم: رم

[ad_1]

در پاتوراوکس ، دهکده مونورت ، جایی که خانواده گرامونت قرن ها در آن زندگی کرده اند ، “بحرانی” که برای دهه های مختلف جامعه ما را آزار می دهد ، مانند هرجای دیگر ، نظم قدیمی را بر هم زد. کشاورزان ، حاکمان پاریس ، زندگی ناقص ، خراب شده توسط اقتصاد ، بلکه مبتدیان و برندگان بازی اجتماعی: تلاطم ، پرتره گروهی در آشفتگی. و رکورد: زمان پر سر و صدا و جهانی که ستون های آن می لرزد.

[ad_2]

منبع