دانلود کتاب تقسیم آب رودخانه: درگیری و همکاری فرامرزی در هند

[ad_1]

این حجم ، با بررسی تحولات مختلف در صنعت و الگوهای جایگزین نوظهور ، چشم انداز وسیعی از سناریوی آب در هند را فراهم می کند. این امر به ناکافی بودن چارچوب های قانونی موجود و سازوکارهای نهادی برای مدیریت کارآمد آب اشاره دارد.

[ad_2]

منبع