دانلود کتاب تفسیر بالینی اختلالات اسید باز و الکترولیت

[ad_1]

درک و مدیریت اختلالات اسید باز و الکترولیت در پزشکی بالینی و به ویژه در پزشکی فوری بسیار مهم است. این متن ، حاصل سالها فعالیت های بالینی و آموزشی ، در سه قسمت تعادل اسید – باز ، آب و سدیم و الکترولیت ها سازمان یافته است. تفسیر و درمان بالینی از طریق موارد بالینی ، که از ابزارهای اساسی آموزشی هستند ، مورد بحث قرار می گیرد.

[ad_2]

منبع