دانلود کتاب تفسیر از نسخه خطی به بوم

[ad_1]

این شماره به تفاسیر از منظر تاریخی می پردازد. استفاده های معاصر ، که توسط دستگاه های نوین اجتماعی-فنی شکل گرفته ، آن را به یکی از فعالیت های مورد علاقه مخاطبان رسانه قرن 21 تبدیل کرده و اکنون به کاربران وب تبدیل شده است.

[ad_2]

منبع