دانلود کتاب تغییر و تعامل اجتماعی

[ad_1]

شرکت کنندگان در این جلد به نقش تغییر در حفظ سیستم های مختلف اجتماعی از جمله بومی استرالیا ، ماداگاسکار در دهه 1960 و بین النهرین پیش از تاریخ توجه دارند. مشارکتهای Aram A. Yengoyan ، George C. Frison ، Richard I. Ford ، Stuart Struever ، Gail L. Houart ، Peter Benedict ، Henry T. Wright ، Conrad P. Kottak و Kent V. Flannery.

[ad_2]

منبع