دانلود کتاب تغییر الگوی محصول برای غلبه بر تنش های غیرزیمی: آب ، شوری و آب و هوا

[ad_1]

این کتاب ارائه می دهد تجزیه و تحلیل پیشرفته در سطح مناطق آب و هوایی کشاورزی که قبلاً هرگز در مصر انجام نشده است. این مطالعه به بررسی چگونگی اصلاح مدل محصول ملی برای غلبه بر تنشهای غیرزیمی مانند کمبود آب ، شوری ناشی از تغییر و تغییر آب و هوا می پردازد تا تأثیر منفی آنها بر تولید مواد غذایی کاهش یابد. برای این منظور ، الگوهای مختلف کشت پیشنهاد می شود. این مطالعه می تواند چارچوبی برای سنجش و پر کردن خلا in دانش سایر کشورهای در حال توسعه از روش هایی باشد که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به افزایش امنیت غذایی آنها کمک کند. همچنین ، این مطالعه برای سیاست گذاران مفید است تا آنها را در برنامه ها و سیاست های آینده خود یاری کند.

[ad_2]

منبع