دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و نوشتن قطب شمال کانادا:

[ad_1]

تغییرات اقلیمی و نوشتن قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوا را بر فرهنگ ادبی کانادا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل سخنان در حال تغییر پیرامون کشف کشتی های گمشده اعزامی فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر از حاکمیت ملی به حاکمیت زیست محیطی در کانادا در جزئیات قرائت های دقیق کلمات “نامحدود” کاتلین وینتر و “سرد بودن شیلا وات کلوتی” نشان داده شده است.

[ad_2]

منبع