دانلود کتاب تغذیه و رژیم غذایی در دیابت مادرانه: رویکردی مبتنی بر شواهد

[ad_1]

این پوست جامع تمام جنبه های تغذیه را در سناریوهای مختلف دیابت مادر شامل مادر دیابتی نوع 1 یا نوع 2 ، دیابت حاملگی و دیابت پس از زایمان پوشش می دهد. پوست ها مروری جامع اما جامع در مورد موضوع شیوع مادر ، عوامل خطر و نیاز به انسولین دارند. عواقب و اثرات احتمالی بر کودک ؛ مشاوره رژیم غذایی به طور کلی و سناریوهای خاص. و اطلاعات در مورد مکمل های ماکرو و ریز مغذی ها. همچنین بخش ویژه ای در مورد چشم اندازهای بین المللی در مورد دیابت مادر وجود دارد که متشکل از ده فصل است و هر فصل به کشوری متفاوت می پردازد. و دیابت حاملگی و شیردهی و فرزندان از جنبه های دیابت حاملگی مادر.

[ad_2]

منبع