دانلود کتاب تعقیب گل آبی

[ad_1]

ابرهارد کوئبل (تاسک) پیش از سال 1933 یک رهبر جوان با نفوذ ، هنرمند و با استعداد بود. انجمن جوانان آوانگارد موج سوم جنبش جوانان را با dj.1.11 آغاز کرد. این هنرمند بازرگانی آموزش دیده به دو اختراع دست یافت که امروزه نیز معمول است: او ژاکت مردانه معروف به ‘Juja’ را طراحی کرد و Bundische Kohte را ساخت. وی همچنین لاپلند را به هدفی برای جوانان مشتاق ، ترانه “خانه من درباره بهار است” خلق کرد و اخلاق تسخیر خود را فرموله کرد. توسک با “انحرافات بزرگ” خود از هوادار هیتلر تا کمونیست و تاکتیک های خود در سال 1933 به یک شخصیت جنجالی در تاریخ معاصر تبدیل شد. او کار خود را به عنوان مسافری آغاز کرد که به دنبال گل آبی بود و در نهایت به عنوان یک کمونیست ناامید در آلمان شرقی به پایان رسید.

[ad_2]

منبع