دانلود کتاب تضاد در مشاغل خانوادگی: تضاد ، مدل ها و برنامه ها

[ad_1]

این کتاب روش هایی برای مقابله با درگیری در مشاغل خانوادگی ارائه می دهد. بخش اول کتاب به طور کلی درگیری و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی را شرح می دهد. سپس رویکردهای مختلفی را برای مقابله با تعارض شناسایی می کند. همانطور که نویسنده به وضوح اظهار داشت ، در حالی که درگیری می تواند بر عملکرد یک تجارت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، مدلی ارائه می شود که به علل و راه حل های درگیری می پردازد. بخش دوم این کتاب ، مطالعات موردی در مورد تعارضات تجاری خانوادگی ، بررسی شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و کاربرد تئوری را ارائه می دهد. این کتاب به عنوان یک متن اساسی در مدیریت تعارض مشاغل خانوادگی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

منبع