دانلود کتاب تصویربرداری کرونر و فیزیولوژی:

[ad_1]

این کتاب به عنوان راهنما برای کلیه متخصصان قلب و عروق علاقه مند به تصویربرداری کرونر و فیزیولوژی تهیه شده است و درک دقیق آن برای انجام بهینه مداخلات مناسب کرونر حیاتی است. اصول هر روش مربوطه ، همراه با توضیح واضح استفاده بالینی و ارزیابی شواهد برای نتایج بالینی ارائه شده است. تمام روشهای فنی با جزئیات توضیح داده شده و متن با جدولها و تصاویر مفید متعددی تکمیل شده است. تصویربرداری از عروق کرونر داخل عروقی اثر خود را در بهبود نتایج بالینی ثابت کرده و به طور گسترده ای برای این منظور استفاده می شود. در عمل بالینی برای عکسبرداری از عروق کرونر داخل عروقی دو روش وجود دارد: سونوگرافی داخل عروقی (IVUS) و توموگرافی انسجام نوری (OCT). برای فیزیولوژی کرونر ، ذخیره جریان کسری (FFR) حاصل از سیم تحت فشار اطلاعاتی در مورد وضعیت عملکردی درختان کرونر فراهم می کند. این روش و کاربردهای بالینی آن به ویژه در FFR-CT ، روشی که از دینامیک سیالات محاسباتی و همچنین ارزیابی تهاجمی گردش میکروسکوپ استفاده می کند ، در این کتاب که بیش از FFR به نظر می رسد قابل توجه است.

[ad_2]

منبع