دانلود کتاب تصرفات شرکت های چند ملیتی نوظهور: انگیزه و عملکرد در اروپای غربی و آمریکای شمالی

[ad_1]

این پایان نامه انگیزه و عملکرد 403 مورد خریداری توسط شرکت های چند ملیتی نوظهور (EMNC) در اروپای غربی و آمریکای شمالی را بین سالهای 1994 و 2013 تجزیه و تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که بیشتر EMNC ها انگیزه دستیابی به اطلاعات بالادستی و پایین دستی را دارند. -شرکت های هدف چگونه هستند. علاوه بر این ، نتایج مطالعه موردی پایان نامه نشان می دهد که EMNC با خریدهای کوتاه مدت حول اعلامیه خرید ، ارزش متوسطی برای سهامداران خود تولید می کند. این نتیجه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مطالعات مشابه در مورد خرید شرکت ها در بازارهای پیشرفته اغلب نتیجه می گیرند که متصدیان ارزش سهامدار را از بین می برند.

[ad_2]

منبع