دانلود کتاب تشخیص قوی از سنسورهای نوری برای رفتار واکنشی در خودروهای رباتیک مستقل:

[ad_1]

الكساندر شواب بررسی می كند كه چگونه می توان به یك رفتار غریزی پاسخگو دست یافت ، همانند پاسخ های غریزی موجود در موجودات زنده ، به طوری كه ربات های موبایل هوشمند روشهای استدلال كلاسیك را گسترش می دهند. اگرچه روشهای واكنشی به طور كلی قابل استفاده نیستند ، اما آنها كاربردهای احتمالی رویكردهای واكنشی را توصیف می كنند زیرا آنها زمان پاسخ سریع را فراهم می كنند ، استحكام را افزایش می دهند و از قابلیت برداشت بالا برخوردار هستند. برنامه های انتخاب شده جلوگیری از مانع و موقعیت یابی نسبی هستند – همچنین می توانند برای ناوبری استفاده شوند – و ترکیبی از هر دو است. استفاده از رفتارهای غریزی واکنشی برای کارهای مشخص شده سپس در آزمایش شبیه سازی با آزمایشات دنیای واقعی تأیید می شود.

[ad_2]

منبع