دانلود کتاب تزریق سنگ در مناطق سد:

[ad_1]

این کتاب به نفوذپذیری پایه های سدها ، نحوه تعیین وضعیت آنها و نحوه فشرده سازی سنگهای نفوذ پذیر برای به دست آوردن پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. علاوه بر مبانی نظری ، شامل درسهایی است که در کارهای عملی ساخت و ساز در پروژه های برجسته آموخته شده است. علاوه بر این ، جنبه هایی مانند نفوذپذیری توده سنگ در محل سد ، از جمله خصوصیات هیدرولیکی دهانه های رسانای آب و تأثیرات آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT). رفتار شکستگی در آب و قابلیت تزریق فردی ، و همچنین تأثیر برخی از عوامل زمین شناسی بر رژیم هیدروژئولوژیکی در محل. و رابطه بین مقدار ملات و درجه سختی.

[ad_2]

منبع