دانلود کتاب تریستان در توپ ژوئن

[ad_1]

تریستان فقط در حال مصالحه با دوستش كاكندر است. باید گفت که او حق دارد عصبانی شود! آیا با کمک دوست وفادار خود مرلین ، تریستان موفق خواهد شد نقشه ای ضد احمقانه برای بدست آوردن مجدد کاکندر طراحی کند؟

[ad_2]

منبع