دانلود کتاب ترفندی از نور: یک رمز و راز کوهپایه ای حاوی سوزی ماه

[ad_1]

تصویرگر حیوانات خانگی سوزی ماهل باید از همه دانش هنری خود استفاده کند تا بیشتر در یک رمز و راز وحشیانه اسکاتلندی فرو رود.در مبارزه با اسرار خانوادگی دفن شده و دلشکستگی اخیر خودش ، هنرمند و تصویرگر حیوان خانگی سوزی ماهل می خواهد که او برای مدتی کوتاه به عنوان یک معلم هنر باقی بماند. زمان امیدها خانه اسکاتلندی حواس شما را پرت خواهد کرد. اما سوزی خیلی زود فهمید که مشکلات بزرگتری نسبت به آموزش ترکیب دانشجویی التقاطی خود برای ترسیم یک گاو کوهستانی دارد. در زیر مناظر زیبای Highlands اسکاتلند و شکوه عمارت Auchen Laggan Tosh اسرار پنهانی نهفته است. آیا سوزی می تواند قبل از اینکه خیلی دیر شود دقیقاً بفهمد چه خبر است؟ و به همه می توان اعتماد کرد؟

[ad_2]

منبع