دانلود کتاب تراژدی باسک: پرونده چهارم لوک ورلین

[ad_1]

در سواحل آکویتن ، بسیاری از بسته های پر از خالص ترین کوکائین شسته شد. پسر کوچکی تلاش می کند و به کما می رود. کمیسار لوک ورلین پرونده را بررسی می کند تا زمانی که پیام مرموزی از کشور باسک دریافت می کند. لوک به جنوب می رود و ناگهان خود را در آن طرف می یابد. برای هر چیز دیگری ، وی به ظن قاچاق مواد مخدر و سو murder ظن به قتل فوری دستگیر شد. چه کسی با کمیساری بد بازی می کند؟ لوک پس از عبور از مرز اسپانیا از پلیس ، چاره دیگری ندارد: او باید بازی یک روان پریش شناخته شده را بازی کند. شکار لاشخور شیطانی در خیابانهای باریک سن سباستین و طوفانی اقیانوس اطلس آغاز می شود. برای شکستن نقشه مردی که می خواهد به هر قیمت انتقام بگیرد ، لوک باید همه چیز را روی یک کارت بگذارد.

[ad_2]

منبع