دانلود کتاب تراشه های CMOS برای حسگرهای زیستی هوشمند چند حالته قابل کاشت:

[ad_1]

مصطفی ناویتو به طور مفصل روند توسعه یک بستر جدید Readout Integrated Circuits (ROIC) را توصیف می کند که امکان پیاده سازی کاشت های پزشکی چند پارامتر کوچک شده را برای نظارت طولانی مدت در داخل بدن فراهم می کند. نسل سینوسی کاملاً یکپارچه مدارها و تکنیک های جدیدی برای اندازه گیری بر روی سطح pH ، غلظت اکسیژن و دما و همچنین طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارائه می دهد. نویسنده نتیجه گیری از فرایند توسعه را ارائه می دهد و رهنمودهایی را برای نوآوری بیشتر ارائه می دهد نویسنده Moustafa Nawito یک طراح تراشه الکترونیکی سیگنال ترکیبی در Institut für Mikroelectronics Stuttgart (IMS CHIPS) با تمرکز بر روی مدارهای آنالوگ است. علایق تحقیقاتی وی شامل مبدل های آنالوگ به دیجیتال ، تولید سیگنال روی تراشه و کاربردهای پزشکی می باشد.

[ad_2]

منبع