دانلود کتاب تدریس موفق علوم و مهندسی: چشم اندازهای نظری و یادگیری

[ad_1]

هدف این کتاب توضیح این است که چگونه یک استاد می تواند محیط یادگیری را در اختیار دانشجویان قرار دهد که به آنها در درک ماهیت علم و مهندسی ، درک مفاهیم علوم و مهندسی و حل مشکلات دروس علوم و مهندسی کمک می کند. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در Science Research Research منتشر شده و مبتنی بر تحقیقات آموزشی (اعم از کمی و کیفی) است که توسط نویسنده طی سالها انجام شده است.

[ad_2]

منبع