دانلود کتاب تخته قرمز

[ad_1]

Red Stilts برنده جایزه پولیتزر و برنده پیشین جایزه شاعر ایالات متحده تد کوسر را در اوج قدرت تخیل و داستان پردازی خود پیدا می کند. در اینجا استعدادهای غنی مجازی ، تخیل ، شعرهای باز و در دسترس است که وی به واسطه آن به شهرت گسترده ای دست یافت. کوثر برای خوانندگان عادی می نویسد و معتقد است شاعران “باید شعرهایی بنویسند که باعث احمق شدن مردم نشود. هر شعر در چوب قرمز ، به دنبال آشکار کردن زیبایی پیچیده جهان درست در زیر بینی ما ، متوسط ​​است. درست در زیر دماغ کوثر ، آمریکای روستایی ، به ویژه دشت بزرگ ، با دهکده های منزوی ، اقتصاد سخت ، مردم سخت کوش و زیبایی های زیادی وجود دارد که از هر چیز ویران شده ، اشتباه یا اشتباه عبور می کنند.

[ad_2]

منبع