دانلود کتاب تحول دیجیتال صنعت مشاور: گسترش مدل تحویل سنتی

[ad_1]

این کتاب در مورد فرصت ها و شرایطی است که فناوری دیجیتال برای گسترش ، نوآوری و تمایز خدمات ارائه شده توسط شرکت های مشاوره ارائه می دهد. این برنامه کارهای مناسبی مانند سیستم عامل های مشاوره تحت وب ، برنامه های مشاوره ای ، فن آوری های معنایی و ابزارهایی برای داده کاوی و همکاری را ارائه می دهد. این مقاله همچنین مفاهیم را برای ارزیابی مجازی سازی فرآیندهای مشاوره بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه می توان راه حل هایی برای ترکیب مدل های مشاوره سنتی و دیجیتال ایجاد کرد. این کتاب ، که مروری جامع و پیشرفته ترین تحقیقات مورد نیاز برای تحول دیجیتال در صنعت مشاوره را ارائه می دهد ، هم به عنوان راهنما و هم به عنوان یک نقشه راه برای شرکت های مشاور نوآور عمل می کند.

[ad_2]

منبع