دانلود کتاب تحول دیجیتال صنعت خودرو: کاتالیزورها ، نقشه راه ، کاربرد

[ad_1]

بر اساس دهه ها تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، نویسنده توصیه های جامع و عملی برای اقدام در مورد تحول دیجیتال صنعت خودرو و تأمین کننده را ارائه می دهد. اساساً ، از یک مدل تجاری متمرکز بر خودرو به یک مدل تجاری متمرکز بر تحرک وجود دارد. بر اساس کاتالیزورهای تحول دیجیتال ، چهار حوزه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. تغییر گسترده در فرهنگ شرکت ها و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به عنوان عوامل حیاتی موفقیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نمونه های عملی برگزیده پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ایده ها و انگیزه های اضافی را ارائه می دهند. نگاهی به صنعت خودرو در سال 2040 گفتمان را کامل می کند.

[ad_2]

منبع