دانلود کتاب تحول اقتصادی و فرصت های تجاری در آسیا:

[ad_1]

این کتاب به بررسی اقتصاد نابرابر در آسیا می پردازد که نشان می دهد چگونه سرعت تحول اقتصادی بر رفاه و طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. لوئیس با استفاده از نقطه عطف و چرخه بلند مدت ظهور و سقوط کشورها ، به عنوان یک چارچوب نشان می دهد که چگونه روندهای جمعیت شناختی ، نرخ دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های شغلی را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کند. این شامل تحرکاتی در جهت ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار در مشاغل دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصادهای دیجیتال – تجارت الکترونیکی ، فین تک و اقتصاد مشترک است. سرمایه ویترین ، طول عمر و اقتصاد سرگرمی نیز بحث شده است. نویسنده توضیح می دهد که چه عواملی باعث ایجاد اختلالات خلاقانه ، نوآوری های فنی و تأثیرات آنها بر تولید ، مصرف کنندگان ، مشاغل و پایداری می شود. مطالعه برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مدیران اجرایی و تجار ضروری است که می خواهند به عمق چشم انداز اقتصادی در آسیا بپردازند.

[ad_2]

منبع