دانلود کتاب تحولات در تولید:

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مواد ، مهندسی مکانیک و مدیریت ، به ویژه در زمینه های طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. این جدیدترین روش ها و روش ها را همراه با مطالعات موردی توضیح می دهد. این مطالب بر اساس مقالات ارائه شده در پنجمین کنفرانس علمی-فنی بین المللی (ساخت 2017) است که در 24 تا 26 اکتبر 2017 در پوزنان ، لهستان برگزار شد. این کتاب مباحث مهندسی و اقتصاد را گردآوری می کند ، هدف آن جامع ، به موقع و عملی است. این یک راهنمای مرجع راهنما برای محققان و پزشکان است و انتظار می رود ارتباط بهتر و همکاری نزدیک بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی را تشویق کند.

[ad_2]

منبع