دانلود کتاب تحلیل بیولوژیکی و اجتماعی یک گورستان می سی سی پی از جنوب شرقی میسوری: سایت ترنر ، 23BU21A

[ad_1]

منطقه ترنر در جنوب شرقی میسوری یک دهکده کوچک می سی سی پی بود که در حدود سال 1300 میلادی اشغال شده بود. تصور می شود که همراه با دو سایت نزدیک Powers Fort و Snodgrass متعلق به Powers Phase باشد. در این جلد بلک تجزیه و تحلیل سردخانه از گورهای موجود در هر سه منطقه را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع