دانلود کتاب تحقیقات بازار: فرآیند ، داده ها و روش ها با استفاده از Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای آسان و در دسترس است که به شما کمک می کند تا با استفاده از Stata سریعاً از نظر آماری تصمیم گیری کنید ، نتایج را تحلیل و تفسیر کنید. ANOVA در استاتا شامل رگرسیون اساسی و آمار توصیفی ، و همچنین پوشش افزایش یافته از تجزیه و تحلیل عامل و خوشه است. این هدف برای کسانی است که می خواهند با استفاده از Stata در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و روشهای متداول بیشتر در تحقیقات بازار بیشتر بدانند. این کتاب مروری بر کل فرایند تحقیقات بازار ، از طرح س questionsالات تحقیق در بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. جذاب ، عملی است و شامل بسیاری از مثالهای عملی ، نکات و پیشنهاداتی است که به خوانندگان کمک می کند تا از روشهای کمی مانند رگرسیون ، تحلیل عاملی و خوشه ای استفاده و تفسیر کنند. این روش ها به محققان کمک می کند تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت ها قرار دهند.

[ad_2]

منبع