دانلود کتاب تحصیلات عالی زنان در ایالات متحده: چشم اندازهای جدید تاریخی

[ad_1]

این جلد بینش جدیدی در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. این مقاله ها با وارد کردن صداها و دیدگاه های جدید به تاریخ ادبیات آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم تا دهه 1970 ، به طور عمیق بررسی می کنند که منظور گروه های مختلف زنان از تحصیل یا حذف آنها از تحصیل چیست. تجارب با توجه به مفاهیم نژاد ، قومیت ، دین و منشأ ملی شکل می گیرند. نش نشان می دهد که چگونه مطالعه تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما از موسسات آموزشی و فرآیندهای کلی را تغییر دهد.

[ad_2]

منبع