دانلود کتاب تحرک افراد کم بینا: اطلاعات پایه و فناوری های کمکی ICT

[ad_1]

این کتاب در مورد طراحی ابزارهای جدید کمکی اطلاعات و ارتباطات تحرک (ICT) برای افراد کم بینا بحث می کند. این کتاب با تعریف مفهوم فضا آغاز می شود و به دنبال آن مفهوم تعامل با یک فضا در حین تحرک و این ویژگی های تعامل ارائه می شود. همکاران سپس اساس عصبی-شناختی ادراک فضا را برای تحرک و نظریه های مختلف درک زمینه را بررسی خواهند کرد. در این متن فن آوری های فعلی برای درک فضا (بازیابی حسی با سلول های بنیادی و iPS ، ایمپلنت ها ، قابلیت انعطاف پذیری مغز ، دستگاه های جایگزینی حسی ، فناوری های چند حالته و غیره) ، فناوری های پیشرفته برای طراحی کمک تحرک ، نحوه بازخورد محیطی ارائه شده است. به کاربر نهایی ارسال می شود. روش های ارزیابی تکمیلی و خلاصه ای از دستگاه های تحرک نیز بحث خواهد شد. این کتاب با نگاهی به روندهای آینده تحقیق و توسعه فناوری برای فناوری اطلاعات و ارتباطات کمکی به تحرک به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع