دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی دستگاه تقسیم قدرت برای سیستم های ترکیبی:

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی دستگاه قطع برق (PSD) دارد. در مورد ویژگی های مصرف انرژی خودرو ، راه حل های ترکیبی تقاضای برق خودرو ، پیکربندی های معمول سیستم ترکیبی PSD ، اصل کار و فناوری شبیه سازی ، روش طراحی پارامتر یکپارچه چند عاملی و روش کنترل هماهنگ پویا برای سیستم ترکیبی PSD بحث می کند. این مقاله همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD را بر اساس مدل جایگزین توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و مثالهای مشخصی را ارائه می دهد. این یک منبع ارزشمند برای محققان و مهندسان برای درک بهتر روند طراحی PSD است.

[ad_2]

منبع