دانلود کتاب تجربه گرایی شن گوا

[ad_1]

“شن گوآ (1095-1031) نامی است که در چین به عنوان یک انسان برجسته رنسانس و نویسنده Brush Talks از Dream Brook شناخته می شود ، متنی باستانی که کشف های خارق العاده” علمی “او را با کنجکاوی پیش از زمان خود نشان می دهد. کار طولانی کتاب ، Ya Zuo ارتباط زندگی Shen به عنوان یک دولتمرد فعال و ایده های او را نشان می دهد ، به ویژه موضع تجربی او که از طریق تحقیقات گسترده وی بوجود آمده است. سنت فکری گسترده چینی. ایجاد روشی منحصر به فرد از شناخت. درک عمیق تری از تفکر چینی را برای خوانندگان فراهم می کند. مجبور به مقاومت کردن. ”

[ad_2]

منبع