دانلود کتاب تجارت منطقه ای و چند جانبه در کشورهای در حال توسعه

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی در مورد تئوری و سیاست تجارت منطقه ای و چند جانبه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. با سقوط مذاکرات در مورد دور تجارت جهانی دوحه ، منطقه گرایی در قالب توافق نامه های تجاری منطقه ای (RTA) گسترش یافت. این مسئله در بحث سیاست تجارت جهانی ، تعدادی از موضوعات مهم را مطرح کرد. با توجه به تأثیر مذاکرات RTA و WTO در توسعه اقتصادی ، این کتاب بر لزوم بررسی تأثیرات کلان و خرد جریان تجارت بین المللی بر رفاه ، درآمد ، فقر و محیط زیست ، به ویژه با توجه به تنوع ، ناهمگنی و منابع مالی محدود تأکید می کند. ظرفیت کشورهای در حال توسعه در این بخش موضوعات مختلف مربوط به تجارت ، سرمایه گذاری ، فقر ، جنسیت و ابعاد حقوقی در یک چارچوب منطقه ای و چندجانبه مورد بحث قرار گرفته و راهنمای مفیدی برای تدوین سیاست های تجاری و اقتصادی به نفع کشورهای در حال توسعه است. این کتاب مورد علاقه اصلی علاقه مندان به اقتصاد ، تجارت و مدیریت خواهد بود و مرجع مفیدی برای تحقیقات جایگزین در این زمینه خواهد بود.

[ad_2]

منبع