دانلود کتاب تایپون

[ad_1]

Typhon یک داستان دریایی کلاسیک است. داستان طولانی از سو ab استفاده های کاپیتان مک ویر در هنگام برخورد با یک طوفان گرمسیری به فرماندهی کشتی بخار نان شان است. این رمان بین قرن نوزدهم و بیستم در یک کشتی اتفاق می افتد. یک مرد خجالتی و ساده ، مردی خجالتی و ساده که توسط همسرش مورد سوited استفاده قرار گرفت و تیم او را به سخره گرفت ، مک وایر از تغییر مسیر جلوگیری از ورود یک توفان امتناع می ورزد: دوره.

[ad_2]

منبع