دانلود کتاب تالاب های چند منظوره: کاهش آلودگی تالاب های طبیعی و مصنوعی و سایر خدمات زیست محیطی

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان از تالاب های طبیعی یا ساخته شده برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی استفاده کرد و ضمن حفظ تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها. از طریق مجموعه ای از داستان های موردی که در 10 فصل از مونوگرافی شرح داده شده است ، خوانندگان چالش ها و همچنین فرصت های مرتبط با کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای را با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده درک می کنند. مخاطبان هدف ، تمرین کنندگان آب درگیر در پروژه هایی هستند که از روشهای مدیریت حوضه یکپارچه برای کاهش آلودگی استفاده می کنند و محققانی که پروژه هایی با این موضوع را طراحی می کنند.

[ad_2]

منبع