دانلود کتاب تالاب هایی برای بهبود کیفیت آب ساخته شده است

[ad_1]

تالاب هایی که برای بهبود کیفیت آب ساخته شده اند یک دائرlopالمعارف مجازی است که حاوی اطلاعات پیشرفته در مورد استفاده از تالاب های ساخته شده برای بهبود کیفیت آب است. این کتاب به خوبی سازمان یافته و آسان برای استفاده ، شامل مشارکت دانشمندان برجسته و مطالعات موردی مهمی است. ایده آل برای هر کسی که در استفاده از تالاب های ساخته شده در فاضلاب شهری و صنعتی ، تخلیه معادن و تصفیه آلودگی های غیر نقطه ای استفاده می شود. تالاب های ساخته شده برای بهبود کیفیت آب برای متخصصان تصفیه آب صنعتی و شهری ، مهندسین مشاور ، تنظیم کننده های فدرال و ایالتی ، دانشمندان و کارشناسان تالاب ها ، بوم شناسان ، متخصصان بهداشت محیط ، برنامه ریزان و مدیران محیط زیست صنعتی یک امر ضروری است.

[ad_2]

منبع