دانلود کتاب تاج نجیب

[ad_1]

خانواده سلطنتی نجیب ، اولین نفس نفس گیر بیانكا فیپس ، بر سر دوراهی روابط خانوادگی و بخشش است. فیپس روش هایی را شکل می دهد که ما به عنوان انسان شکل می گیریم. طبیعت است یا زراعت؟ آیا این سرنوشت است یا یک شانس؟ چه چیزی به ما می آموزد که میراث نسلی خود را ، هر چقدر هم که مضر باشد ، دوست داشته باشیم؟ فیپس ما را به بخشهای صمیمی امور خانوادگی می برد ، به امید اینکه بتوانیم راهی برای غلبه بر آن بدانیم.

[ad_2]

منبع