دانلود کتاب تئوری و فناوری تشخیص هدف بر اساس تصویربرداری با لیزر:

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک اصول و تکنیک های تشخیص هدف تصویربرداری با لیزر را به خوانندگان معرفی می کند. این مقاله اصول تصویربرداری با لیزر را شامل می شود و تجزیه و تحلیل جامع و به روز از چگونگی بهترین استفاده از تصویربرداری لیزر برای تشخیص اهداف را ارائه می دهد. به دنبال آن بحث جامعی در مورد اصول تشخیص هدف تصویربرداری با لیزر ، تولید تصویربرداری با لیزر و روشهای تشخیص هدف انجام می شود. این کتاب منبعی بسیار ارزشمند را برای محققانی که در مناطقی مانند کشف هدف ، شناسایی و شناسایی هدف ، تصویربرداری سنجش از دور و پردازش تصویر ، به ویژه بر اساس سیستم های تصویربرداری لیزر فعالیت می کنند ، فراهم می کند. علاوه بر این ، می تواند به عنوان کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد گروه های مربوطه استفاده شود.

[ad_2]

منبع