دانلود کتاب تئاتر ، اجرا و تغییر:

[ad_1]

این کتاب در زمینه تئاتر و مطالعات اجرا و “ایجاد تغییر در این زمینه عجیب” کار می کند. با توسعه این ایده که تغییر یک مقوله بی چون و چرای است که تئاتر و عملکرد را به عنوان یک عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی بیش از حد ارزیابی می کند ، دانشگاهیان و دست اندرکاران اینجا گرد هم آمدند (کارشناسان تاریخ و ادبیات تئاتر ، تئاتر آموزشی ، هنر جوانان ، سیاست هنری ، سرمایه گذاری اجتماعی تئاتر و اجرای فعال) با مسئله تغییر در سی و پنج مقاله کوتاه مقابله می کند. برای هر کسی که به رابطه بین تئاتر ، اجرا و تغییر علاقه مند باشد ، این کتاب یک آغازگر مهم مکالمه است.

[ad_2]

منبع