دانلود کتاب تأثیر ترافیک و استفاده از زمین بر کیفیت آب باران شهری: تأثیرات در طراحی تصفیه آب طوفان شهری

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل دقیق فرآیندهای آلاینده و مسیرهای حمل و نقل ، از جمله آلاینده های جوی ، رسوبات جوی و رسوب آلاینده های اصلی ناشی از ترافیک در سطح جاده ها را ارائه می دهد. کار تحقیقاتی انجام شده توسط نویسندگان ، دانش جامعی از فرایندهای ایجاد شده ایجاد کرده و رابطه آنها را به عنوان یک زنجیره فرآیند برقرار کرده است. اطلاعات ارائه شده در این کتاب بر اساس تحقیقات گسترده تجربی شامل نمونه گیری میدانی ، تست های آزمایشگاهی ، مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های آماری چند متغیره و یک متغیره است. اطلاعات ارائه شده مورد توجه ویژه خوانندگان مانند متخصصان طراحی تصفیه آب باران ، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهر قرار خواهد گرفت زیرا این نتایج توصیه ها و توصیه های عملی برای طراحی موثر تصفیه آب باران شهری را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع