دانلود کتاب تأثیر تخصص ورزش در کودکی و نوجوانی

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در مراقبت های بهداشتی – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، کلاس: 1 ، FH Carinthia ، مکان Klagenfurt ، زبان: آلمانی ، خلاصه: مفهوم تخصص ورزش در کودکان و نوجوانان نسبتاً جدید است ، اما معمول است. بنابراین ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد نتایج این موضوع وجود دارد. بنابراین ، هدف از این مطالعه ادبیات این است که نشان دهد چگونه مهارت های ورزش زودهنگام از نظر حساسیت به آسیب در کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد. پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه ، و همچنین یک بررسی سیستماتیک شامل متاآنالیز برای پاسخ به سوال تحقیق استفاده شد. همه مطالعات داده هایی را در مورد میزان تخصص در ورزش و وقوع آسیب های مربوط به ورزش جمع آوری کرده اند.

[ad_2]

منبع